Nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 08/06/2022 10:19

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3540/VPCP-CN ngày 7/6/2022 về phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt.

Đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ chế chính sách là các giải pháp then chốt để nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt (Ảnh minh họa)

Đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ chế chính sách là các giải pháp then chốt để nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt (Ảnh minh họa)

Theo Công văn số 3540/VPCP-CN ngày 7/6/2022, để nâng cao năng lực, sản lượng vận tải đường sắt liên vận quốc tế phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.

Trước đó, VNR có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nâng cao năng lực, sản lượng vận tải liên vận quốc tế. Theo VNR, nhóm giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng và nhóm giải pháp về cơ chế chính sách là các giải pháp then chốt, có tính chất quyết định đến việc nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt để hỗ trợ công tác xuất nhập khẩu của quốc gia.

Đối với nhóm giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt, VNR đã khảo sát, lựa chọn ra các khu ga hàng hóa, bãi hàng có vị trí chiến lược để phục vụ cho hoạt động vận chuyển liên vận quốc tế phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Các khu ga đề xuất đầu tư đều là ga hàng hóa và cần thiết phải xây dựng bãi hàng đủ tiêu chuẩn vận hành container cũng như các nhà kho đủ tiêu chuẩn lưu giữ hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ các tài sản trên đều là tài sản công do Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu dẫn đến việc đầu tư nâng cấp, cải tạo chỉ thực hiện được bằng nguồn ngân sách nhà nước. Trường hợp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp thì chưa có hướng dẫn, quy định pháp luật. Do đó, VNR không thể triển khai đầu tư và kêu gọi bên ngoài đầu tư vào các hạng mục nhà ga, bãi hàng. Để giải quyết vấn đề này, VNR đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và phương án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Cùng ngày 7/6, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3539/VPCP-CN về việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư trong thời gian chờ phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận