Ngành đường sắt lập thêm nhiều tàu địa phương dịp nghỉ lễ 2/9

18/08/2016 14:10

Theo Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành đường sắt lập thêm nhiều tàu địa phương trên các tuyến.

ttxvn_1708tau_hoa
Hành khách đi từ Ga Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm tàu đi Lào Cai, Vinh, Đồng Hới; trong đó tuyến Hà Nội-Lào Cai lập thêm tàu SP7 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu SP8 xuất phát tại Lào Cai ngày 4/9 tới.

Tuyến Hà Nội-Vinh lập thêm tàu NA3 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu NA4 xuất phát tại Vinh ngày 4/9 tới. Tuyến Hà Nội-Đồng Hới lập thêm tàu tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 1/9 tới và tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 4/9 tới.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ lập thêm tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại.

Ngày 1/9 tới, lập tàu SNT10 xuất phát Sài Gòn lúc 22 giờ 50 phút, đến Nha Trang lúc 8 giờ 5 phút; tàu SQN4 xuất phát Sài Gòn lúc 23 giờ 15 phút, đến Quy Nhơn lúc 13 giờ 22 phút.

Ngày 2/9 tới, lập tàu SPT6 xuất phát Sài Gòn lúc 8 giờ 20 phút, đến Phan Thiết lúc 12 giờ 9 phút.

Ngày 4/9 tới, lập tàu SNT11 xuất phát Nha Trang lúc 23 giờ 25 phút, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 45 phút; tàu SQN3 xuất phát Quy Nhơn lúc 17 giờ 30 phút, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 12 phút; tàu SPT5 xuất phát Phan Thiết lúc 13 giờ 50 phút, đến Sài Gòn lúc 18 giờ 2 phút.

Trước đó, kể từ 0 giờ ngày 15/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thực hiện chính sách giảm đến 20% giá vé cho hành khách đi các đoàn tàu khách Thống nhất SE3/SE4, SE7/SE8, TN1/2, SE21/SE22; các đoàn tàu khách khu đoạn SE25/SE26, SNT1/SNT2, SPT1/SPT2, N11/N12, SNT9/SNT6.

Ý kiến của bạn

Bình luận