Nghiên cứu, chế tạo đoàn tàu tốc độ trên 100km/h

Tác giả: Tùng Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/01/2024 10:27

Thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến để chế tạo đầu máy… có tốc độ trên 100km/h. Đây là một trong những nội dung Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VNR.

Ngành đường sắt nghiên cứu, chế tạo đoàn tàu tốc độ trên 100km/h- Ảnh 1.

Đầu máy D19E-941 đang vào ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định)

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (giai đoạn 2021-2025) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong giai đoạn này, toàn ngành đường sắt phải đạt doanh thu 39.544 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế âm ở mức 866,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 là âm hơn 1.193 tỷ đồng, giai đoạn 2023-2025 sẽ thoát lỗ với mức dương 322 tỷ đồng.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh nói trên, VNR giai đoạn này phải đạt doanh thu 26.190 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế âm 1.237 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 âm 1.250 tỷ đồng, giai đoạn 2023-2025 thoát lỗ với mức dương 13 tỷ đồng và giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 cho dự án nhóm A, B toàn tổng công ty là 2.590 tỷ đồng.

Đồng thời, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao VNR theo dõi luồng khách để điều chỉnh thành phần đoàn tàu phù hợp đảm bảo nhu cầu đa dạng của hành khách và hiệu quả kinh doanh. Bám sát nhu cầu thị trường vận tải mở thêm tuyến mới để mở rộng thị trường; phát triển hệ thống bán hàng rộng khắp, chú trọng vào vùng thị xã, thị trấn và các hình thức hợp tác để thu hút luồng khách người nước ngoài.

Ngành đường sắt cần tăng sản lượng hàng hoá liên vận quốc tế đường sắt đến các địa phương của Trung Quốc và đi các nước thứ 3; duy trì và thúc đẩy lượng hàng xuất khẩu sang Nga, Châu Âu... Tiếp tục duy trì và nghiên cứu chính sách giá cước linh hoạt để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng kể cả thời gian cao hay thấp điểm vận tải.

Cùng với đó, thúc đẩy các hoạt động logistics, đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống quản trị qua ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước dần chuyển hướng tổ chức phân phối nguồn hàng từ kho, ga đến các đại lý, siêu thị, cửa hàng tiện ích... nâng cao giá trị và hiệu quả trong chuỗi logistics.

Cũng trong giai đoạn này, thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến để chế tạo đầu máy, toa xe, đoàn tàu (DMƯ, EMƯ) có tốc độ trên 100km/h và các sản phẩm cơ khí đường sắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận