Nghiên cứu đặc điểm đi lại và đề xuất giải pháp phát triển xe đạp công cộng tại các đô thị ở Việt Nam

11/11/2019 09:11

Xe đạp công cộng được nhiều quốc gia trên thế giới xem là mắt xích cuối cùng trong chuỗi vận tải đa phương tiện

 

TS. NGÔ THỊ THANH HƯƠNG;

TS. TRƯƠNG THỊ MỸ THANH;

ThS. PHAN HUY THỤC

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
8a

 

9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
Ý kiến của bạn

Bình luận