Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu về tính cơ động của ô tô

Tác giả: ĐẶNG VIỆT HÀ

saosaosaosaosao
Ứng dụng 02/01/2020 06:14

Tính cơ động là một chỉ tiêu quan trọng trong tính toán thiết kế ô tô. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của xe ...

 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ

Cục Đăng kiểm Việt Nam

.

2
3
4
5
6
7

 

8
9
10
11
Ý kiến của bạn

Bình luận