Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải trong xây dựng mặt đường cứng

Diễn đàn khoa học 29/10/2021 14:21

Sử dụng cốt liệu tái chế trong bê tông là một xu hướng mới trên thế giới nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường, bảo tồn nguồn nguyên vật liệu tự nhiên, đồng thời cũng giảm gánh nặng cho các bãi chứa phế thải xây dựng. Cốt liệu bê tông tái chế (RCA) là một dạng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải trong xây dựng, có giá trị sử dụng cao và phạm vi ứng dụng rộng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản của bê tông sử dụng RCA định hướng sử dụng trong xây dựng mặt đường.

Tác giả: TS. NGUYỄN TRỌNG HIỆP; ThS. PHẠM QUANG THÔNG; ĐOÀN VIỆT TRUNG; PHAN THỊ KHÁNH HẰNG; NGUYỄN TIẾN THÀNH; BÙI ĐỨC THẮNG - Trường Đại học Giao thông vận tải

Image744173
Phối trộn vật liệu và chế bị mẫu thí nghiệm

Bê tông phế thải phát sinh từ trong quá trình phá dỡ mặt đường BTXM nói riêng và công trình xây dựng nói chung là một nguồn vật liệu có giá trị và có thể tái sử dụng. Trên thế giới, cốt liệu bê tông tái chế (Recycled Concrete Aggregate, RCA) đã được nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sử dụng trong xây dựng mặt đường [1-4]. Để đánh giá sơ bộ khả năng tái sử dụng các loại phế thải bê tông xi măng RCA làm cốt liệu thô trong xây dựng mặt đường ô tô trong điều kiện Việt Nam, nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu tái chế (Recycled Aggregate Concrete, RAC). Thành phần bê tông RAC bao gồm cốt liệu thô tái chế RCA và đá dăm nghiền có nguồn gốc tự nhiên (Natural Aggregate, NA) được phối trộn theo các tỷ lệ khác nhau, kết hợp với các loại nguyên vật liệu thành phần truyền thống (cát vàng, xi măng, nước) [5].

Bài báo trình bày quá trình và các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm một số chỉ tiêu làm việc cơ bản của bê tông RAC định hướng ứng dụng trong xây dựng mặt đường ô tô trong điều kiện tại Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận