Nghiên cứu quá trình thi công xây dựng và các hoạt động khai thác cảng biển

Diễn đàn khoa học 23/09/2021 14:41

Bài báo trình bày tổng quan về quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động khai thác cảng biển và các khu vực kết nối với cảng biển, đánh giá chung về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến độ bền công trình trong quá trình khai thác.

Tác giả: TS. PHẠM VĂN TRUNG
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image745994
Thi công cảng biển

Trong quá trình khai thác cảng biển, theo các nghị định và thông tư về quản lý và khai thác cảng biển đều phải có quá trình kiểm định đánh giá tình trạng hoạt động của kết cấu cảng biển. Tuy nhiên, quá trình đánh giá hoạt động của cảng biển có liên quan trực tiếp từ quá trình thi công xây dựng công trình và quản lý hoạt động khai thác cảng biển. Bài báo tập trung xây dựng các luận cứ khoa học nhằm xác định ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động quản lý khai thác cảng biển đến hoạt động khai thác cảng biển ở Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận