Nghiên cứu sử dụng polyolefin cải thiện chất lượng bi-tum và bê tông asphalt nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 20/12/2019 06:36

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng phối trộn và cải thiện chất lượng bi-tum của 4 loại polyolefin tại Việt Nam ...

 

TS. TRẦN NGỌC HƯNG;

ThS. VŨ THẾ THUẦN;

ThS. NCS. Vũ Trung hiếu

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
Ý kiến của bạn

Bình luận