Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào đường sắt

Diễn đàn khoa học 04/11/2020 06:08

Bài báo nghiên cứu số mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0 tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (VTĐS) Sài Gòn.


Bài báo đề xuất một số mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0 tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (VTĐS) Sài Gòn. Các mô hình ứng dụng bao gồm: (1) Mô hình trung tâm dữ liệu thông minh; (2) Mô hình hệ thống thông tin trực tuyến và tương tác trong điều hành, vận dụng toa xe hàng; (3) Thành lập Sàn Giao dịch vận tài hàng hóa (GDVTHH) trực tuyến. Ý tưởng của các đề xuất này nhằm mở ra những “không gian” mới trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng năng suất lao động, tăng năng lực tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Công trình nghiên cứu của ThS.Phạm Quang Tú,  Công ty cổ phần giáo dục IPP Việt Nam.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận