Nghiên cứu xây dựng phương pháp xử lý vùng vệt ảnh để nhận biết/đếm dòng xe hỗn hợp trên nền ứng dụng với thời gian thực

17/04/2017 06:10

Bài báo trình bày một phương pháp phân tích nhận biết đếm các loại xe trong dòng hỗn hợp có mật độ cao như trạng thái bão hòa/kẹt xe, trên đường có hình nền phức tạp.

 

6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_1
6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_2
6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_3
6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_4
6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_5
6c. Van Hong Tan_Kg Tap chi GTVT_Page_6
Ý kiến của bạn

Bình luận