Nghiên cứu xây dựng thuật toán tự động tính khối lượng nạo vét cho các dự án nạo vét luồng và khu nước của cảng

Diễn đàn khoa học 06/10/2021 15:17

Các dự án nạo vét kênh rạch, luồng đường thủy, luồng hàng hải vẫn luôn được đầu tư và thực hiện hàng năm bởi các chủ đầu tư là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt nam. Trong các dự án này, việc thực hiện giám sát quản lý khối lượng nạo vét là rất cần thiết và quan trọng, đặc biệt là mỗi lần đo đạc khảo sát kiểm tra cao độ, chủ đầu tư và đơn vị giám sát phải kiểm tra nhiều lần mới có thể rà soát hết được các phần khối lượng chưa đạt yêu cầu. Do vậy, việc xây dựng một công cụ theo dõi khối lượng nạo vét theo tuyến tàu đo ngoài thực địa sẽ giúp cho nhà quản lý theo dõi biết được tiến độ thực hiện khối lượng nạo vét hiện tại sẽ dễ dàng hơn việc rà soát từng mặt cắt hay vị trí trên bình đồ khảo sát. Bài báo đưa ra một thuật toán có thể áp dụng tính toán khối lượng nạo vét một cách tự động theo các tuyến tàu chạy.

Tác giả: TS. NGUYỄN XUÂN THỊNH
              ThS. BÙI MINH THU
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image757361
Mặt cắt nạo vét điển hình

Thông thường hiện nay, việc tính toán khối lượng nạo vét đều dựa vào phần tính diện tích hình học và phần diện tích sai số giữa các mặt cắt rồi nhân với khoảng cách trung bình giữa các mặt cắt để tính ra khối lượng nạo vét trên một tuyến đo khảo sát như Hình 1.1 [1,2].

Trên cơ sở bình đồ địa hình tuyến luồng, xác định phạm vi cần nạo vét và bố trí các mặt cắt nạo vét theo phương vuông góc với tuyến luồng. Khối lượng nạo vét trong phạm vi giữa hai mặt cắt nạo vét liền kề bằng tích của diện tích trung bình hai mặt cắt với khoảng cách giữa hai mặt cắt. Khối lượng nạo vét toàn bộ là tổng khối lượng nạo vét từng phần giữa hai mặt cắt.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận