Tháng 09/2023: Cấp thiết thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư

Cấp thiết thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư - Bài 3: Thu phí cách nào hiệu quả?