Phân tích sự làm việc của lớp phủ mỏng Microsurfacing trong kết cấu mặt đường ô tô

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 27/01/2020 06:17

Lớp phủ mỏng Microsurfacing không đóng vai trò chịu lực trong kết cấu áo đường. Chính vì vậy, không có nhiều bài báo nghiên cứu...

 

TS. NGUYỄN QUANG TUẤN

ThS. NCS. BÙI VIẾT CƯỜNG

PGS. TS. TRẦN THỊ KIM ĐĂNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý kiến của bạn

Bình luận