Đại diện Volvo phản hồi trách về nhiệm vụ Ferrari 488 GTB bị nạn?

Đại diện Volvo phản hồi trách về nhiệm vụ Ferrari 488 GTB bị nạn?

Tạp chí GTVT- Đại diện Volvo phản hồi trách nhiệm trong vụ Ferrari 488 GTB gây tai nạn, khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận nào về sửa chữa xe Ferrari

Lái xe an toàn
Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phân tích ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) ở tuổi sớm là một yêu cầu quan trọng cần phải được nghiên cứu, bởi hiện tượng này có thể là nguyên nhân gây nứt kết cấu ở giai đoạn thi công. Một trụ cầu BTCT được phân chia thành hai loại vật liệu bằng phương pháp đồng nhất hóa: Vật liệu thuần bê tông ở khu vực lõi và vật liệu BTCT tương đương ở phần vỏ của trụ. Trong đó, phương pháp này được dùng để xác định chiều dày, hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng và các đặc trưng vật liệu thay đổi theo thời gian như mô-đun đàn hồi, hệ số Poisson của lớp vỏ BTCT. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng các tham số vật liệu đạt được ở trên để phân tích trường ứng suất nhiệt của kết cấu trụ cầu. Từ kết quả phân tích này có thể đưa ra các giải pháp thi công phù hợp nhằm kiểm soát nứt do nhiệt thủy hóa của xi măng trong kết cầu trụ cầu BTCT.

Diễn đàn khoa học
Phần mềm mã nguồn mở CODE-ASTER và ứng dụng trong phân tích vấn đề cơ học vật rắn

Phần mềm mã nguồn mở CODE-ASTER và ứng dụng trong phân tích vấn đề cơ học vật rắn

Trong những thập kỷ gần đây, phần mềm mã nguồn mở sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH) để phục vụ các bài toán mô phỏng đã có những phát triển vượt bậc về chất lượng cũng như số lượng. Những phần mềm này cho phép cung cấp quyền phát triển tự do cho người dùng, vốn vô cùng giới hạn so với các phần mềm thương mại như ANSYS, ABAQUS… Bài báo nhằm giới thiệu một phần mềm mã nguồn mở trong phân tích mô phỏng sử dụng PP PTHH, đó là CODE-ASTER. Bài báo khái quát trình tự phân tích mô phỏng bài toán cơ học vật rắn bằng phần mềm CODE-ASTER. Trong nghiên cứu này, một bài toán mẫu sẽ được sử dụng để mô phỏng bằng phần mềm CODE-ASTER. Mô hình được sử dụng sẽ dựa trên bài toán mô phỏng vật liệu đàn hồi tuyến tính. Kết quả của bài toán sẽ được so sánh với chương trình mô phỏng nổi tiếng COMSOL.

Diễn đàn khoa học
Ứng dụng thuật toán bình sai lưới tự do để phân tích độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở trong trường hợp số lượng mốc không ổn định lớn hơn 50% tổng số mốc trong lưới

Ứng dụng thuật toán bình sai lưới tự do để phân tích độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở trong trường hợp số lượng mốc không ổn định lớn hơn 50% tổng số mốc trong lưới

Đánh giá độ ổn định của hệ thống mốc gốc đo lún bằng thuật toán bình sai lưới tự do với điều kiện cao độ trung bình các mốc cơ sở ổn định giữa các chu kỳ không đổi là một phương pháp phổ biến dược sử dụng rộng rãi hiện nay. Bài báo khảo sát việc sử dụng thuật toán bình sai lưới tự do nhằm đánh giá độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở trong trường hợp số lượng mốc không ổn định lớn hơn 50% tổng số lượng mốc trong lưới.

Diễn đàn khoa học
Phân tích ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến đặc tính động lực của đường sắt tốc độ cao

Phân tích ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến đặc tính động lực của đường sắt tốc độ cao

Đường ray không phẳng thuận là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến đặc tính động lực hưởng ứng của hệ thống tàu - đường của đường sắt tốc độ cao. Để phân tích so sánh ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến hệ thống tàu - đường, bài báo dựa trên nguyên lý cơ bản về động lực học hệ thống bánh xe - đường ray, thành lập mô hình ngẫu hệ toa xe - kết cấu đường ray - nền đường của kết cấu đường sắt tốc độ cao không đá ballast theo phương thẳng đứng, tiến hành tính toán các chỉ tiêu động lực của toa xe, đường ray dưới ảnh hưởng của ba loại phổ đường ray không phẳng thuận khác nhau. Kết quả cho thấy: phản ứng động lực của hệ thống tàu - đường dưới ảnh hưởng của các phổ đường ray không phẳng thuận khác nhau là tương đối khác biệt. Phổ đường ray không phẳng thuận của đường sắt Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất; phổ đường ray không phẳng thuận Wu-Guang của đường sắt Trung Quốc có ảnh hưởng ít nhất và tương đối tương đồng với phổ đường ray không phẳng thuận của đường sắt Đức. Các tác

Diễn đàn khoa học
Phân tích ảnh hưởng của sai số lên hệ truyền động chân đế giàn khoan tự nâng

Phân tích ảnh hưởng của sai số lên hệ truyền động chân đế giàn khoan tự nâng

Giàn khoan tự nâng là một hệ thống điều khiển phức tạp, trong đó hệ thống truyền động được thiết kế hoạt động đảm bảo ổn định trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất. Bài báo phân tích đặc tính động học, khảo sát ảnh hưởng của yếu tố môi trường và hiệu ứng thủy động học ảnh hưởng lên quá trình điều khiển ổn định nâng hạ giàn khoan. Hệ phương trình động học được thiết lập trước khi thiết kế cơ khí và thi công mô hình phục vụ quá trình điều khiển ổn định nâng hạ giàn khoan. Các kết quả của bài báo chứng tỏ rằng việc phân tích hệ thống thanh răng - bánh răng rất quan trọng vì hình dáng hình học và vị trí tiếp xúc thay đổi liên tục theo chuyển động quay của bánh răng trong quá trình điều khiển.

Diễn đàn khoa học
Phân tích biến động đường bờ sông bằng ảnh Sentinel - 2A và công cụ DSAS

Phân tích biến động đường bờ sông bằng ảnh Sentinel - 2A và công cụ DSAS

Ở nghiên cứu này, các thay đổi vị trí đường bờ được tính toán thống kê bằng 3 kỹ thuật khác nhau, đó là: tỷ lệ điểm cuối (EPR), tỷ lệ hồi quy tuyến tính (LRR) và tổng thay đổi đường bờ (CSE). Với 61,76% đường bờ tại khu vực là bồi tụ, 38,24% đường bờ là sạt lở và đã chỉ ra được tại vị trí nào tốc độ bồi tụ và sạt lở là mạnh nhất. Vị trí đường bờ thay đổi lớn nhất đạt khoảng cách 13,5 m. Tốc độ sạt lở lớn nhất đạt 2,49 m/năm, tốc độ bồi tụ lớn nhất đạt 3,4 m/năm, từ đó có thể giúp người dân và chính quyền địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời nhất.

Diễn đàn khoa học
Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa geopolymer tro bay

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa geopolymer tro bay

Geopolymer là một chất kết dính mới có thể thay thế hoàn toàn xi măng trong bê tông. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cường độ của chất kết dính geopolymer như thành phần của các nguyên liệu, chế độ và nhiệt độ bảo dưỡng... Bài báo trình bày kết quả phân tích dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm xác định sự ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ nén của vữa geopolymer tro bay. Các mẫu vữa được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm và bảo dưỡng trong lò sấy ở các nhiệt độ 600C, 800C, 1000C trong khoảng thời gian 12h. Sau khi đủ tuổi 28 ngày, các mẫu vữa được thí nghiệm xác định cường độ nén. Cuối cùng, sử dụng phân tích và so sánh bằng phân tích phương sai một nhân tố và phân tích hậu định sai khác Tukey để làm rõ hơn ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ nén của loại vật liệu mới này.

Diễn đàn khoa học
Phân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao động

Phân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao động

Trong tính toán, thiết kế cầu đường sắt cao tốc, việc phân tích dao động của kết cấu dưới tác dụng của đoàn tải trọng tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng nhằm đánh giá mức độ an toàn về khả năng chịu lực và sự thoải mái của hành khách trong quá trình tàu di chuyển qua cầu. Tính chính xác của kết quả phân tích phụ thuộc vào các tham số đầu vào, trong đó đặc biệt quan trọng phải kể tới các hàm tải trọng di động, hệ số cản nhớt và phương pháp phân tích. Bài báo tổng hợp một số kỹ thuật mô phỏng, tính toán động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phần mềm Midas. Phương pháp đề xuất được áp dụng, tính toán động lực học cho cầu dầm chữ U bằng bê tông dự ứng lực - cây cầu Antoing nằm trên hệ thống đường sắt cao tốc nối Paris của Pháp và Brussels của Bỉ - chịu tải trọng đoàn tàu Thalys đơn và Thalys đôi di chuyển với vận tốc lên tới 350 km/h. Các kỹ thuật mô hình trong bài báo là tài liệu tham khảo hữu ích khi phân tích động lực học của các cây cầu có giải pháp kết cấu tương tự.

Diễn đàn khoa học
Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời độ cong quả đất, chiết quang đứng và tia ngắm nghiêng trong máy thủy bình đến kết quả đo kép độ chênh cao trong đo cao hình học từ giữa

Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời độ cong quả đất, chiết quang đứng và tia ngắm nghiêng trong máy thủy bình đến kết quả đo kép độ chênh cao trong đo cao hình học từ giữa

Các tác giả nghiên cứu phân tích so sánh mức độ ảnh hưởng độ cong quả đất, chiết quang đứng và trục ngắm không nằm ngang đến độ chênh cao đo 1 trạm máy và kết quả độ chênh cao đo 2 trạm máy (đo kép), từ đó đưa ra kết luận giúp cho các nhà chuyên môn lựa chọn phương án đo đạc trong các trường hợp điều kiện đo khó khăn.

Diễn đàn khoa học