Phương pháp định tuyến cho robot tự hành trong địa hình không bằng phẳng

Tác giả: Vũ Duy Nghĩa

saosaosaosaosao
Ứng dụng 16/12/2019 12:59

Nghiên cứu phương pháp nội suy mặt phẳng địa hình từ một tập hợp điểm theo phương pháp spline.

 

Th.S Vũ Duy Nghĩa

Trường Đại học Giao thông vận tải

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
Ý kiến của bạn

Bình luận