PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 28/04/2022 12:32

Theo kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/5/2022, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 sẽ được triển khai sâu rộng trong toàn Tổng công ty gắn với kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đoàn công tác PV GAS tham gia đoàn thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa

Đoàn công tác PV GAS tham gia đoàn thăm hỏi và tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa

Với chủ đề của Tháng Công nhân năm 2022 là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19; Thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 có chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”. Các hoạt động hướng tới nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, trong tháng này, các cấp Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động kiểm soát nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe NLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công đoàn các cấp với chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động; phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Trong Tháng An toàn sẽ diễn ra nhiều khóa tập huấn an toàn - sức khỏe - môi trường ở các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS

Trong Tháng An toàn sẽ diễn ra nhiều khóa tập huấn an toàn - sức khỏe - môi trường ở các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS

Trong tháng 5, Công đoàn PV GAS và các công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Trước hết là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng tới toàn thể NLĐ qua các hình thức như: Băng rôn, khẩu hiệu, phim, ảnh, bản tin, mạng intranet...; Đổi mới và tăng cường các hoạt động, hình thức truyền thông cả trực tiếp và trực tuyến tới các cấp công đoàn, NLĐ; xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai…

Điều đặc biệt nhất mà mỗi NLĐ PV GAS đều đang đón đợi là: Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 của Công đoàn Tập đoàn cho toàn ngành sẽ diễn ra tại trụ sở của PV GAS; từ đây, lan tỏa tinh thần lao động đến tất cả các đơn vị thành viên.

Các sự kiện phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 cũng sẽ được tổ chức, truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp và tiết kiệm ở các đơn vị PV GAS. Mỗi đơn vị của PV GAS đăng ký ít nhất 2 hoạt động thiết thực gắn liền với chủ đề của Tháng Công nhân hoặc Tháng ATVSLĐ và thực hiện trong tháng 5/2022.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ của các cấp Công đoàn PV GAS cụ thể như: Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Triển khai các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ cấp Tổng công ty và cấp đơn vị, đôn đốc mạng lưới ATVSV thực hiện kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức ATVSLĐ, phòng chống Covid-19 cho ATVSV, đoàn viên công đoàn; tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Công đoàn cũng sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động; Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị an toàn, hội thảo kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, hội thao, diễn tập PCCC…; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, trồng cây xanh, thu dọn vệ sinh cải thiện môi trường tại nơi làm việc, khu tập thể CBCNV…

Cũng trong tháng 5, hưởng ứng Tháng Công nhân là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn PV GAS và các công đoàn cơ sở sẽ tập trung cho các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức thăm hỏi NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ từ 31% trở lên hoặc bệnh nghề nghiệp; mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị dài ngày; có thu nhập bình quân dưới 4,5 triệu đồng/tháng; Tổng kết phong trào sáng kiến, cải tiến cấp đơn vị năm 2021, đôn đốc các công đoàn cơ sở vận động NLĐ tích cực tham gia chương trình một triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Bình xét danh hiệu NLĐ Dầu khí tiêu biểu và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng.

Là một sự kiện thường niên, quan trọng trong tháng 5, Công đoàn PV GAS luôn sớm có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm nhằm tạo điều kiện để các công đoàn cơ sở có điều kiện chuẩn bị, tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động. Năm 2022, Công đoàn PV GAS chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng một cách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các đoàn thể, NLĐ; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận