Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Bộ GTVT quán triệt nguyên tắc “3 không” trong thực thi nhiệm vụ

Bộ GTVT quán triệt nguyên tắc “3 không” trong thực thi nhiệm vụ

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ GTVT đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, trong đó quán triệt, thực hiện tốt phương châm hành động "3 không".

6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 2021-2025.

Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập, triển khai các Nghị Quyết của Đảng

Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập, triển khai các Nghị Quyết của Đảng

49 đảng viên thuộc Đảng ủy Ban QLDA7 được học tập, quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ X, BCH TW Đảng khóa 12 và các văn bản của Đảng

Giao thông 24h
Bộ GTVT học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Bộ GTVT học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Sáng 12/12, Ban cán sự Đảng bộ - Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Chính trị
Ngành GTVT Đà Nẵng: Triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an"

Ngành GTVT Đà Nẵng: Triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an"

Sáng 7/1/2017, Sở GTVT Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" và nhiệm vụ năm 2017

Sự kiện
Đà Nẵng: Cấm cán bộ, công chức chơi Pokemon Go tại công sở

Đà Nẵng: Cấm cán bộ, công chức chơi Pokemon Go tại công sở

Chính quyền Đà Nẵng quán triệt CBCNVC và người lao động không được chơi trò chơi Pokemon trong giờ làm việc

Xã hội