Quảng Ngãi quyết liệt giải quyết vướng mắc GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/04/2023 09:50

Quảng Ngãi chỉ đạo sớm hoàn thành các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và quyết liệt thực hiện GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi quyết liệt giải quyết vướng mắc GPMB cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn - Ảnh 1.

Quảng Ngãi đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng thông thường

Ngày 22/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn giải quyết tất cả các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Ban Quản lý dự án 2 trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; nội dung báo cáo phải rõ ràng, cụ thể, đề xuất đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Đối với trường hợp các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng cản trở việc tiếp cận mặt bằng để tổ chức thi công, ông Minh yêu cầu các địa phương rà soát, thông báo cho tất cả các hộ dân nêu trên thu dọn toàn bộ cây cối hoa màu, tài sản, chấm dứt ngay hành vi cản trở nhà thầu tiếp cận mặt bằng. Sau thời hạn thông báo, nhà thầu tổ chức giăng dây ranh phạm vi mặt bằng được bàn giao để bảo vệ, tổ chức thi công. Trường hợp các hộ dân tiếp tục cản trở thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tiếp nhận toàn bộ mặt bằng đã được bồi thường, GPMB để giăng dây ranh, chịu trách nhiệm bảo vệ phạm vi mặt bằng đã được bàn giao và tổ chức thi công theo quy định.

Đối với nội dung thực hiện Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, ông Minh chỉ đạo đến ngày 30/6/2023, UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ phải thi công hoàn thành các khu tái định cư để bàn giao đất tái định cư cho người dân. tuy nhiên hiện nay nhiều khu tái định cư chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng để nhà thầu tổ chức thi công. Do vậy, yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các Nhà thầu thi công các Khu tái định cư trước ngày 30/4/2023. 

Riêng đối với các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế, bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 30/5/2023. Các trường hợp bàn giao mặt bằng chậm trễ (nếu có) sẽ xem xét, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã. 

Quảng Ngãi quyết liệt giải quyết vướng mắc GPMB cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý các trường hợp cản trở nhà thầu tiếp cận mặt bằng, thi công dự án cao tốc Bắc-Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, phù hợp với quỹ thời gian còn lại, tình hình thực tế thi công, tình hình bàn giao mặt bằng làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện hoàn thành các Khu tái định cư.

Để tháo gỡ các vướng mắc, kịp thời cung cấp đủ vật liệu san lấp trong thời gian ngắn và tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các Khu tái định cư, ông Minh thống nhất thực hiện đồng thời thủ tục nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu san lấp (đã được cấp phép) để phục vụ thi công cho các khu tái định cư. 

Trường hợp, mỏ hết trữ lượng khai thác, vật liệu san lấp không đảm bảo yêu cầu, cho phép bổ sung danh sách mỏ để thực hiện các gói thầu thi công.

Ông Minh cũng giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để xem xét, kiến nghị Bộ GTVT các nội dung liên quan đến phần diện tích đất tăng, giảm do điều chỉnh cọc GPMB trước ngày 27/4/2023.

Trên cơ sở số liệu về nhu cầu cát làm VLXD thông thường phục vụ thi công các Khu tái định cư, các dự án đầu tư công trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu cấp phép theo hướng chỉ định. Trước mắt là tập trung tham mưu chỉ định các mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các Khu tái định cư; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2023.