Quảng Ninh rà soát, xử lý bất cập giao thông tại 65 trường học nằm ven quốc lộ

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 08/05/2024 12:37

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở GTVT Quảng Ninh có trách nhiệm rà soát, cập nhật hệ thống báo hiệu giao thông các trường học nằm ven các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Quảng Ninh rà soát, xử lý bất cập giao thông tại 65 trường học nằm ven quốc lộ  - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 89 trường học, cơ sở giáo dục đào tạo nằm ven các tuyến quốc lộ - Ảnh: Lan Anh

Sở GTVT Quảng Ninh vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Cục Đường bộ VN về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT trên các tuyến đường đi qua vị trí trường học và báo cáo tình hình thực hiện.

Theo đó, Sở GTVT chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông (trực thuộc Sở GTVT Quảng Ninh), các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, tổ chức rà soát kiểm tra các vấn đề về ATGT tại các vị trí trường học sát tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thường xuyên vệ sinh mặt dường, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo vị trí người đi bộ sang đường, sơn dặm vạch giảm tốc bị mờ…).

"Sở GTVT đã yêu cầu Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông khẩn trương rà soát, cập nhật bổ sung hệ thống báo hiệu còn thiếu tại các khu vực có trường học vào hồ sơ thiết kế các dự án sửa chữa định kỳ được giao quản lý, điều hành đảm bảo đầy đủ hệ thống báo hiệu, quy cách, chất lượng", theo Sở GTVT Quảng Ninh.

Theo báo cáo của các đơn vị quản lý đường bộ của địa phương, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 89 trường học nằm ven các quốc lộ, trong đó có 70 trường nằm ven quốc lộ do tỉnh Quảng Ninh quản lý và 19 trường do các công ty BOT quản lý. Trong đó, đến nay có 65/66 trường đã xử lý bằng giải pháp bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng và cần tiếp tục xử lý đối với 65 trường thông qua các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất kết cấu hạ tầng.

Nội dung, hạng mục cần được xử lý để đảm bảo ATGT cho trường học ven quốc lộ chủ yếu là: đầu tư xây dựng đường gom, lắp bổ sung báo hiệu trên quốc lộ hoặc đường nhánh nối vào quốc lộ (cấm rẽ, giao nhau với đường ưu tiên…), mở rộng khu vực sử dụng cho việc dừng, đỗ xe để đưa đón học sinh, sơn gờ giảm tốc trên đường.

Ý kiến của bạn

Bình luận