Quảng Trị muốn áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng đường giao thông nông thôn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 20/09/2022 17:18

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị rà soát các dự án đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí tại Điều 14 Nghị định số 27/2022

Thi công đường giao thông nông thôn ở địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Thi công đường giao thông nông thôn ở địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT cho biết, theo Nghị định số 27 ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 14.

Điều 14 Nghị định số 27/2022 về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù:

1. Thuộc nội dung đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia;

2. Dự án nằm trên địa bàn 1 đơn vị hành chính cấp xã, do UBND cấp xã quản lý;

3. Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 5 tỷ đồng;

4. Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện;

5. Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do UBND dân cấp tỉnh ban hành.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nghiên cứu lựa chọn cấp kỹ thuật và kết cấu mặt đường (bao gồm cả cống, rãnh thoát nước) theo "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025" được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định 932 ngày 18/7/2022.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị cần rà soát các dự án đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí tại Điều 14 Nghị định số 27/2022 và hướng dẫn nêu trên của Bộ GTVT để ban hành danh mục các dự án giao thông được áp dụng cơ chế đặc thù theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 3839 ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cho ý kiến đối với danh mục các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Ý kiến của bạn

Bình luận