Quốc hội sắp phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chính trị 26/05/2015 00:46

Quốc hội dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vào ngày 28/5.

Toàn cảnh hội trường họp Quốc hội

Toàn cảnh hội trường họp Quốc hội

Tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số dự án luật, như: Luật thống kê (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật phí, lệ phí; Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)…

Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở tổ về việc đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; thảo luận về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)…

Các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015 cũng như Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Ngày 27/5, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về đề nghị này và bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày hôm sau.

Trong chương trình làm việc ngày 28/5, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra về dự luật này.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Phan Xuân Dũng sẽ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận