Quy định mới về chia sẻ dữ liệu đăng kiểm, chủ xe cần biết

Giao thông 24h 02/12/2022 16:13

Theo quy định vừa được ban hành lần đầu, chủ xe được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm dạng trực tuyến, bằng văn bản và chia sẻ trong phạm vi nhất định.

Quy định mới về chia sẻ dữ liệu đăng kiểm, chủ xe cần biết - Ảnh 1.

Chủ xe ô tô được quyền tra cứu miễn phí dữ liệu đăng kiểm trực tuyến và đề nghị Cục Đăng kiểm VN, đơn vị đăng kiểm cung cấp dữ liệu đăng kiểm bằng văn bản - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 28/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện GTVT, nhằm tạo môi trường minh bạch trong quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện GTVT (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy, phương tiện giao thông đường sắt) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, thông tin dữ liệu đăng kiểm đối với xe ô tô (thuộc nhóm xe cơ giới đường bộ) gồm: biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm…).

Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm (Cục Đăng kiểm VN) thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ GTVT.  Đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm: các cơ quan phục vụ công tác quản lý Nhà nước; chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp; các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.

Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ GTVT, kết nối trực tiếp giữa hệ thống nơi quản lý và nơi sử dụng dữ liệu, tra cứu trực tuyến trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm VN, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Đối với chủ phương tiện, việc tiếp cận dữ liệu đăng kiểm được thực hiện thông qua phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN mà không cần cấp tài khoản, mã khóa; và được đề nghị Cục Đăng kiểm VN, đơn vị kiểm định xe cơ giới cấp thông tin dưới dạng văn bản. Nội dung đề nghị nêu rõ mục đích dụng và các phương tin có nhu cầu được chia sẻ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp thông tin dưới dạng văn bản phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có trách nhiệm sử dụng, bảo mật dữ liệu đúng mục đích, phạm vi đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu. Không được chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được phép của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

Thông tư số 28/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận