Đề xuất ngày 29/3 khởi công cầu Rạch Miễu 2

Đề xuất ngày 29/3 khởi công cầu Rạch Miễu 2

Chiều 17/02, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre, Tiền Giang về triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Đầu tư - Hạ tầng
Đẩy nhanh kết nối liên kết vùng Bến Tre - Trà Vinh - Tiền Giang

Đẩy nhanh kết nối liên kết vùng Bến Tre - Trà Vinh - Tiền Giang

Đó là ý kiến của các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh nhằm đẩy nhanh các dự án giao thông liên kết vùng

Đầu tư - Hạ tầng
Chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt dự án cầu Rạch Miễu 2

Chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt dự án cầu Rạch Miễu 2

Ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã làm việc với chủ đầu tư và tư vấn về chuẩn bị báo cáo cuối kỳ dự án cầu Rạch Miễu 2.

Giao thông 24h