Rốt ráo chuẩn bị dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu hơn 6.000 tỷ

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/03/2022 10:46

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối vào cầu Cao Lãnh và dự án kết nối Mê Kông

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối vào cầu Cao Lãnh và dự án kết nối Mê Kông

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương vừa có Tờ trình gửi HĐND tỉnh “Tóm tắt nội dung các tờ trình của UBND tỉnh về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp ĐT.841 và xây dựng cầu Sở Thượng 2, bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Theo đó, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 6.029 tỷ đồng sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nguồn vốn thực hiện dự án qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp dự kiến là 4.307 tỷ đồng và phần còn lại là qua tỉnh Tiền Giang.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài khoảng 27,43 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 18,2 km và đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang dài khoảng 9,23 km. Điểm đầu dự án giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh và điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8 km) thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Theo Tờ trình số 1461/TTr-BGTVT ngày 16/02/2022 của Bộ GTVT về việc trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án này được chia thành hai dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 từ Km0 đến khoảng Km18+200 (từ xã An Bình đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có chiều dài 18,2 km. Dự án thành phần 2 từ khoảng Km18+200 đến khoảng Km27+430 (từ xã Tân Hưng đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với chiều dài khoảng 9,23 km.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1 dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có quy mô 4 làn xe cao tốc hạn chế (bề rộng nền đường 17m) và giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (bề rộng nền đường 24,75m).

Dự kiến, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dự kiến sẽ được thi công xây dựng vào năm 2023 và cơ bản hoàn thành thông tuyến vào năm 2025. UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản thực hiện dự án của đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.

Ý kiến của bạn

Bình luận