Rốt ráo hoàn thiện thủ tục bàn giao dự án Cát Linh - Hà Đông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Thị trường 29/10/2021 15:44

Ban QLDA Đường sắt đang làm việc cùng Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để hoàn tất công tác đánh giá kết quả nghiệm thu và bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

aaa

Trước đó, tại cuộc họp với Bộ GTVT về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại để bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho TP. Hà Nội trước ngày 10/11/2021.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT về công tác chuẩn bị bàn giao dự án, ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó giám đốc Ban QLDA Đường sắt cho biết, sáng nay (29/10) đơn vị họp và tích cực làm việc cùng Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để hoàn tất công tác đánh giá kết quả nghiệm thu. Dự án đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp đặt thiết bị và vận hành thử toàn hệ thống theo tiêu chuẩn từ tháng 12/2020. Bộ GTVT cũng đã hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình và đã có báo cáo hoàn thành gửi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vào tháng 3/2021. Hiện chỉ chờ kết quả đánh giá cuối cùng của Hội đồng và bàn giao dự án cho TP. Hà Nội.

Hiện tại dự án cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn vướng mắc ở khâu thanh quyết toán và việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, do Tổng thầu EPC Trung Quốc thiếu hợp tác và từ chối thực hiện kết luận kiểm toán, nhất là các nội dung liên quan đến chi phí bổ sung, phát sinh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán. Ngoài ra, Cát Linh - Hà Đông là dự án đường sắt đô thị lần đầu tiên được thí điểm thực hiện tại Việt Nam nên một số định mức đơn giá chưa được ban hành và không thể lập lại tại thời điểm dự án đã hoàn thành công tác thi công, xây dựng, dẫn đến việc hoàn thiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Ban QLDA Đường sắt đang rà soát các điều khoản trong Hợp đồng EPC, làm việc với Tổng thầu và các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh, phấn đấu đảm bảo tiến độ bàn giao dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. HCM, Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án Cát Linh – Hà Đông được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2016 và số 1511/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2017 là: 18.001,5 tỷ đồng (tương đương 868,04 triệu USD), tăng hơn 9.200 tỷ đồng (tương đương 315,18 triệu USD) so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu. Lũy kế giá trị giải ngân tính đến hết kỳ thanh toán 62 (tháng 10/2021) là 731,25 trên tổng số 868,04 triệu USD, đạt 84,2%.

Ý kiến của bạn

Bình luận