Nghiên cứu vẽ biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Diễn đàn khoa học 26/03/2021 11:32

Bài báo nghiên cứu các yếu tố đầu vào, thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu, xây dựng các mô-đun cập nhật dữ liệu, thiết kế các mô-đun vẽ biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) và tính toán các chỉ tiêu khai thác. Thử nghiệm với tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông.

 Tác giả: TS. NGUYỄN TIẾN QUÝ
              Trường Đại học Giao thông vận tải

Image748714
Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống lập kế hoạch chạy tàu ĐSĐT

Mạng lưới ĐSĐT TP. Hà Nội đang được hình thành. Để có kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải, tối ưu hóa việc khai thác cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, tiết kiệm năng lượng, nhân lực khi vận hành, an toàn chạy tàu, kết nối, giám sát, xử lý tình huống quá trình khai thác mạng lưới ĐSĐT, có các kế hoạch về trợ giá thì việc lập biểu đồ chạy tàu là quan trọng nhất trong công tác xây dựng phương án tổ chức chạy tàu. Công tác lập biểu đồ chạy tàu có thể thực hiện bằng thủ công hoặc phần mềm.

Trên thế giới và Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều phần mềm lập biểu đồ chạy tàu ĐSĐT như mô-đun IVU.Plan của Công ty IVU Traffic Technologies AG, phần mềm lập biểu đồ chạy tàu của tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông của Trung Quốc, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội của Pháp. Với các phần mềm hiện tại của tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội chỉ áp dụng được cho cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải của tuyến Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội. Bất kỳ sự thay đổi nào về cơ sở hạ tầng, phương tiện của tuyến này thì lại phải thuê lại công ty phần mềm của Trung Quốc, Pháp sửa lại.

Với mỗi tuyến ĐSĐT được xây dựng ở Hà Nội lại được áp dụng công nghệ cũng như phần mềm khác nhau. Khi phát triển mạng lưới, phát triển tuyến ĐSĐT, thay đổi cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, xây dựng các phương án chạy tàu... sẽ gây khó khăn cho các công ty ĐSĐT cũng như cơ quan quản lý. Từ những bất cập ở các phần mềm trên, với mong muốn chủ động về công nghệ cũng như xây dựng một phần mềm đơn giản, dễ dùng, giá thành rẻ, phù hợp với đặc điểm khai thác của mạng lưới ĐSĐT; hỗ trợ cho nhà quản lý xây dựng biểu đồ chạy tàu cũng như phương án tổ chức chạy tàu kế hoạch, tác giả dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.Net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access với dữ liệu đầu vào mạng lưới ĐSĐT, các đoàn tàu, các yếu tố thời gian chạy tàu... để phát triển một phần mềm vẽ biểu đồ chạy tàu tự động và xuất các chỉ tiêu khai thác sau khi vẽ xong và cho phép người dùng bổ sung thay đổi tần suất chạy tàu một cách linh hoạt.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận