Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 14/06/2022 06:19

Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 699/QĐ-BGTVT ngày 2/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm:

Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Bãi bỏ đường ngang; Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính về đường ngang là Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sở Giao thông vận tải. 

Cụ thể, theo quy định, đối với thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, cơ quan thực hiện là Cục Đường sắt Việt Nam, cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

Để nộp hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến đường ngang, tổ chức là chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc online đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (gửi về Cục Đường sắt VN đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ; Sở GTVT đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý)

Để nộp hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, gửi hồ sơ về Cục Đường sắt Việt Nam đối với công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt quốc gia; cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh đối với công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt đô thị.

Ý kiến của bạn

Bình luận