Sẽ đấu nối dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ vào QL7, tỉnh Nghệ An

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 17/08/2023 10:12

Dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ đấu nối vào QL7 qua tỉnh Nghệ An có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Dự kiến, khi cầu cứng qua sông Nậm Mộ đưa vào khai thác, điểm đấu nối cầu treo Xốp Nhị - Bảo Nam qua sông Nậm Mộ vào QL7 sẽ đóng lại

Cầu treo Xốp Nhị qua sông Nậm Mộ

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối vào QL7 qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị đấu nối dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ vào QL7 tại Km195+937(P).

Trên cơ sở báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 117/2021, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ điểm đấu nối vào QL7 tại Km195+937(P) theo quy định và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Văn bản 6106 ngày 25/7/2023, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến bổ sung, làm rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ có vị trí giao cắt với vào QL7 tại Km195+937(P).

Theo đó, dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện phát triển KT - XH gắn với đảm bảo an QP - AN khu vực biên giới, tạo điều kiện kết nối giao thương giữa khu vực vùng sâu, vùng xa với trung tâm huyện Kỳ Sơn đồng thời xóa bỏ cầu treo hiện có đã xuống cấp để đảm bảo ATGT.

Về khoảng cách với điểm đấu nối lận cận, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến, khi công trình cầu cứng qua sông Nậm Mộ đưa vào khai thác sử dụng, điểm đấu nối cầu treo Xốp Nhị - Bảo Nam qua sông Nậm Mộ vào QL7 tại Km195+900 sẽ đóng lại.

Do vậy, không làm phát sinh điểm đấu nối mới, đồng thời khoảng cách từ điểm đề nghị đấu nối tại Km195+937(P) đến các điểm đấu nối lân cận cùng phía đã được phê duyệt, gồm: Tại Km194+750 (lý trình thực tế là Km194+790) là 1.147m; tại Km201+400 là 5.463m đã đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Bộ GTVT ghi nhận ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ. Mặt khác, sau khi điều chỉnh đóng điểm đấu nối cầu treo Xốp Nhị - Bảo Nam qua sông Nậm Mộ vào QL7 tại Km195+900 như ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An sẽ không làm phát sinh điểm đấu nối mới. Đồng thời, khoảng cách từ điểm đề nghị đấu nối tại Km195+937(P) đến các điểm đấu nối lân cận cùng phía đã được phê duyệt đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Do vậy, trong trường hợp này, UBND tỉnh Nghệ An có đủ thẩm quyền quyết định phê duyệt đấu nối vào quốc lộ căn cứ quy định tại Nghị định 117/2021. Quá trình triển khai xây dựng nút giao, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đảm bảo việc thiết kế, xây dựng nút giao tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 117/2021 của Chính phủ.

Việc thiết kế, xây dựng nút giao điểm đấu nối phải tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, bảo đảm khả năng thông hành và ATGT.
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 117/2021 của Chính phủ

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận