Siết chặt công tác quản lý các dự án BOT

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
10/08/2015 15:32

Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 về Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ.

bot1
Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, dư luận có một số ý kiến về việc giá thành, hiệu quả của dự án, vị trí trạm thu phí, chất lượng một số công trình chưa đúng quy định, quy hoạch…

Để thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hoá giao thông và công tác quản lý đối với các dự án hạ tầng giao thông được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ GTVT yêu cầu:

Các Ban Quản lý dự án rà soát thủ tục pháp lý, đẩy mạnh kiểm soát chất lượng, giá thành, tiến độ theo đúng quy định pháp luật và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/8/2015. Bên cạnh đó, các Ban Quản lý dự án phải nhanh chóng gửi Bộ danh sách, phân công trách nhiệm đối với từng lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phụ trách dự án trước ngày 10/8/2015.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc thẩm định dự án, kiểm tra doanh thu thu phí, xây dựng các tiêu chí về quản lý bảo trì, khai thác, chuyển giao công trình và trình Bộ trước ngày 30/8/2015.

Các Vụ: Kết cầu hạ tầng giao thông, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư tích cực chủ trì tham mưu, theo dõi, kiểm tra quá trình bảo trì, khai thác, việc góp và giải ngân vốn, doanh thu dự án…

Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư khẩn trương hoàn thiện thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống trạm thu phí; Chủ trì tiếp tục thu hoàn thiện đề án xã hội hoá đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; Rà soát, thẩm định chặt chẽ và tham mưu phê duyệt các dự án và lựa chọn các nhà đầu tư; Xây dựng mẫu hồ sơ đấu thầu và các Thông tư liên quan đến dự án.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Thanh tra Bộ và phân công Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công tình giao thông chủ trì tiếp tục kiểm tra thủ tục đầu tư, rà soát dự toán các dự án BOT.

Ý kiến của bạn

Bình luận