Siêu dự án đường Vành đai 4 Hà Nội hơn 85 nghìn tỷ đồng đang triển khai thế nào?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/09/2022 14:14

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần vận hành độc lập, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Siêu dự án đường Vành đai 4 Hà Nội hơn 85 nghìn tỷ đồng đang triển khai thế nào? - Ảnh 1.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần vận hành độc lập, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Bộ GTVT, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 56 ngày 16/6/2022. Đến ngày 18/8/2022, Chính phủ ban hành Nhị quyết 106 triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Thông tin về tình hình thực hiện dự án trên địa bàn TP.Hà Nội, Bộ GTVT cho biết, hiện nay, UBND TP.Hà Nội đã giao UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín Thực hiện toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Đồng thời, UBND TP.Hà Nội đã giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội thực hiện công tác khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT tại Văn bản 2583 ngày 10/8/2022.

Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội đang thực hiện công tác cắm mốc GPMB, lập nhiệm vụ dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, làm việc với Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT xây dựng khung tiêu chuẩn dự án, thực hiện khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án thành phần 3, khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Về tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bộ GTVT cho biết, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án.

Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh tham mưu, dự thảo tờ trình thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Đồng thời, Sở GTVT Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ Ban QLDA ĐTXD CTGT TP.Hà Nội; bàn giao hồ sơ cho Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban QLDA XDGT tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát hướng tuyến, kết nối hạ tầng và các quy hoạch có liên quan.

Siêu dự án đường Vành đai 4 Hà Nội hơn 85 nghìn tỷ đồng đang triển khai thế nào? - Ảnh 2.

Sơ đồ hướng tuyến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Thông tin về tình hình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh tỉnh Hưng Yên, Bộ GTVT cho biết, đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định 2074 ngày 12/9/2022 về việc giao nhiệm vụ triển khai các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Hưng Yên để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đề cập đến khó khăn, vướng mắc của dự án, Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được Quốc hội thông qua với 7 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về nội dung, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng (tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư).

Trên cơ sở đó, UBND TP.Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên và môi trường sớm hướng dẫn quy trình thủ tục đối với dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, trong đó cần cụ thể chi tiết về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi; nội dung thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng tính thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 106 ngày 18/8/2022.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8km, đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, gồm: 3 dự án thành phần (1.1, 1.2, 1.3) thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức đầu tư công. 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (2.1, 2.2, 2.3) trên địa bàn TP.Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo hình thức đầu tư công và dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.