Địa phương nào gia tăng TNGT?

Địa phương nào gia tăng TNGT?

Trong 4 tháng đầu năm, một số địa phương có tỷ lệ người chết do TNGT tăng cao cả về số lượng tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm.

An toàn giao thông
TNGT tăng trong kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5: Nguyên nhân do đâu?

TNGT tăng trong kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5: Nguyên nhân do đâu?

Trong 2 ngày nghỉ Lễ 30/4, 1/5, TNGT tăng cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái, đặc biệt là số vụ TNGT tăng tới hơn 34%.

Hoạt động Ban ATGT
Tăng thêm thẩm quyền cho công an cấp huyện trong công tác bảo đảm TTATGT

Tăng thêm thẩm quyền cho công an cấp huyện trong công tác bảo đảm TTATGT

Là 2 địa phương miền núi có số người chết do TNGT tăng cao trong Quý I, Cao Bằng, Bắc Kạn đang tăng cường các giải pháp để kéo giảm TNGT.

Hoạt động Ban ATGT