Cần sớm thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ

Cần sớm thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ

Phát triển thị trường KH&CN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Diễn đàn khoa học
Chỉ định thầu cao tốc Bắc- Nam thế nào?- Bài 3: “Cú hích” cơ chế

Chỉ định thầu cao tốc Bắc- Nam thế nào?- Bài 3: “Cú hích” cơ chế

Để đẩy nhanh tiến độ khi triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Chính phủ đã xây dựng cơ chế đặc biệt - chỉ định thầu. Đây được xem là "cú hích"- bước đột phá về cơ chế để sớm hoàn thành công trình vào khai thác, tạo động lực phát triển KT-XH của đất nước

Đường bộ