Tháng Công nhân năm 2022 hướng tới bảo đảm quyền, lợi ích người lao động

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 20/04/2022 19:07

Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2022 nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân đang thi công trên công trường

Công nhân đang thi công trên công trường

Công đoàn GTVT tổ chức các hoạt động tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề "Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Cùng đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Trong Tháng Công nhân năm 2022, các cấp công đoàn trong ngành sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”.

Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1.5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5); đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”… 

Tổ chức hội thi về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi bằng nhiều hình thức như thi viết, thi tìm hiểu trực tiếp hoặc qua mạng; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong công tác bảo đảm ATVSLĐ.

Ý kiến của bạn

Bình luận