Cựu CEO Nissan 'dễ dàng tẩu thoát' nhờ quan hệ và tiềm lực tài chính

Cựu CEO Nissan 'dễ dàng tẩu thoát' nhờ quan hệ và tiềm lực tài chính

Các công tố viên Nhật Bản cho rằng lẽ ra Carlos Ghosn phải bị giam giữ trong tù nghiêm ngặt hơn, bởi ông Carlos Ghosn có mối quan hệ rất rộng và sức mạnh tài chính ở nhiều nước.

Doanh nghiệp
Xã hội hóa đầu tư cảng hàng không:Huy động tiềm lực, hài hòa lợi ích

Xã hội hóa đầu tư cảng hàng không:Huy động tiềm lực, hài hòa lợi ích

Thị trường hàng không Việt Nam đang có nhiều tiềm năng dành cho các nhà đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư tư nhân cũng đang tận dụng cơ hội để tham gia thị trường mới nổi này. Nếu như trước đây đầu tư vào hàng không có thể đếm được những nhà đầu tư thì nay thị phần đã được mở và thực tế nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, xã hội hóa đầu tư cảng hàng không làm sao cho hiệu quả và đồng bộ thì cần phải làm rõ, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư và lợi ích của xã hội, đặc biệt là tính hiệu quả của dự án

Thị trường
Quy hoạch hợp lý để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Quy hoạch hợp lý để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Những bất cập trong nguồn vốn đầu tư và quy hoạch thiếu hợp lý đang dẫn tới tình trạng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông.

Giao thông 24h