Tính chuyển vị trong bán không gian vô hạn khi chịu tải phân bố đều q đặt trên biên trong phạm vi 2a và mô-men M tại gốc tọa độ

Diễn đàn khoa học 23/12/2020 13:43

Trong Lý thuyết đàn hồi, vấn đề tính tính chuyển vị ur do lực tập trung P gây ra tại M cũng đã có đề cập [2], từ đó cho phép ta lợi dụng nghiệm của bài toán này để tính chuyển vị tại M do lực phân bố q gây ra. Bài toán có ý nghĩa lớn trong xây dựng, mỏ - địa chất và dầu khí.

 Tác giả: TS. ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG
               Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
               PGS. TS. NGUYỄN HỮU BẢNG
               Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

 

Image714637
Chuyển vị trong bán không gian vô hạn do q phân bố

Tính toán chuyển vị tại điểm M trong bán không gian vô hạn do lực phân bố q trong phạm vi 2a và mô-men M do lực ngang phía trên gây ra là vấn đề rất cần thiết trong lý thuyết đàn hồi. Nghiên cứu này đã tìm được công thức tính chuyển vị ur của điểm M khi kết hợp với lập trình trên máy tính. Việc lấy tích phân kỳ dị ∫xtg(ax)dx đã được xác định bằng cách tra số Bn trong Sổ tay Toán học của Bronstein.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận