Tính toán năng lực và tổ chức giao thông của nút giao có đèn tín hiệu

Diễn đàn khoa học 10/01/2021 13:53

Bài báo áp dụng phương pháp phân tích năng lực thông hành và mức phục vụ (LOS) của nút giao thông có đèn tín hiệu điều khiển. Kỹ thuật phân tích cần phải xem xét một phạm vi thay đổi lớn của các điều kiện hiện hành, gồm lưu lượng xe đầu vào và đầu ra nút, tổ hợp dòng xe, đặc tính hình học nút và thông số chi tiết của các pha đèn. Phương pháp luận tập trung vào việc xác định LOS cho các điều kiện đã biết hoặc dự kiến.

 Tác giả: TS. TRẦN TRUNG HIẾU
               TS. TRẦN NGỌC HƯNG
              ThS. NGUYỄN THỊ TRANG
              Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Image717666
Mặt bằng nút giao Đào Tấn - đường Bưởi

Với những nút giao thông đơn giản, dòng xe ít và thuần nhất thì các phương pháp tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu ở nước ta vẫn đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi lượng giao thông tăng lên một cách nhanh chóng, nhất là trong các đô thị lớn, thì việc áp dụng các đèn tín hiệu theo những phương pháp tính đã biết ở nước ta bộc lộ nhiều hạn chế, không giải quyết được triệt để những tồn tại về ùn tắc và xung đột giao thông. Điều này đòi hỏi các nhà khoa học của chúng ta phải tìm hiểu những phương pháp thiết kế đèn tín hiệu hiện đại và phù hợp, có những cái nhìn đa chiều và cụ thể về hiệu quả của đèn tín hiệu khi áp dụng vào từng nút giao cụ thể. Bài báo tìm hiểu phương pháp tính toán, tổ chức đèn tín hiệu theo phuong pháp HCM (Highway Capacity Manuals) của Mỹ để có những đánh giá cụ thể, chính xác vào điều kiện giao thông tại các nút giao ngã tư trong các đô thị lớn ở nước ta.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận