Triển khai dự án thu phí tự động không dừng và KSTTX trên toàn quốc

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/07/2017 13:52

Tổng cục ĐBVN đề nghị Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương thực hiện lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng Dự án thu phí tự động không dừng và KSTTX trên toàn quốc, giai đoạn 1.

tram-thu-phi-botmien-bac-khong-tham-vao-dau-voi-mi
Triển khai dự án thu phí tự động không dừng và KSTTX trên toàn quốc. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty TNHH thu phí tự động VETC (nhà đầu tư Dự án BOO) báo cáo kết quả đã lắp đặt hoàn thành các trạm; kế hoạch chi tiết thi công lắp đặt, hoàn thành (đối với các trạm chưa thực hiện); khẩn trương phối hợp với các nhà đầu tư các dự án BOT để thi công lắp đặt các trạm còn lại; kế hoạch nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 31, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình, công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Mọi trường hợp chậm trễ lắp đặt, hoàn thiện các thủ tục ảnh hưởng đến tiến độ Bộ trưởng Bộ GTVT giao, Công ty TNHH thu phí tự động VETC hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Tổng cục ĐBVN sẽ tổ chức kiểm tra theo trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo uỷ quyền của Bộ GTVT. 

Ý kiến của bạn

Bình luận