Từ 17/11, cấm giao thông thủy dài ngày trên kênh Nguyễn Tấn Thành để thi công

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/11/2022 08:10

Từ ngày 17/11, cấm hoàn toàn giao thông thủy trên đoạn Km00+900-Km01+200 kênh Nguyễn Tấn Thành (tỉnh Tiền Giang) để phục vụ thi công cống âu.

Từ 17/11, cấm giao thông thủy dài ngày trên kênh Nguyễn Tấn Thành để thi công - Ảnh 1.

Từ 17/11/2022, cấm hoàn toàn phương tiện giao thông thủy trên kênh Nguyễn Tấn Thành đoạn từ Km00+900-Km01+200

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III cho biết, kể từ ngày 17/11/2022, giao thông thủy trên luồng đường thủy quốc gia trên kênh Xáng Long Định (tên khác là kênh Nguyễn Tấn Thành) đoạn từ Km00+900-Km01+200 (địa phận xã Song Thuận và Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị cấm hoàn toàn.

Lý do cấm nhằm phục vụ thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành tại khu vực trên, theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 10.

Trong thời gian cấm luồng, phương tiện giao thông thủy bị cấm lưu thông qua đoạn luồng trên. Và để phương tiện thủy từ sông Tiền lưu thông vào kênh Xáng Long Định (đoạn không bị cấm luồng) và ngược lại, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III hướng dẫn lưu thông theo 3 tuyến trình sau:

Từ sông Tiền - kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp) - kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) và ngược lại.

Sông Tiền - kênh Tháp Mười số 2 - kênh Xáng Long Định - Rạch Chanh (âu Rạch Chanh) - sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại.

Sông Tiền - kênh 28  - kênh Tháp Mười số 2 - kênh Xáng Long Định - Rạch Chanh (âu Rạch Chanh) - sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại.

Tại khu vực thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành trên trên kênh Xáng Long Định được bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ báo hiệu đường thủy.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III sẽ thông báo kịp thời cho các đơn vị vận tải khi có sự thay đổi về tình hình giao thông tại khu vực trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận