Tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao
Xã hội 02/03/2023 19:20

Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, yêu cầu thiết thực, hiệu quả.

Tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

Công đoàn GTVT VN hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động; Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Qua đó, tập trung cao nhất trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Thông qua tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong ngành phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, giữ vững việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Tuyên truyền Đại hội các cấp Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương trao quà động viên người lao động công trình cao tốc Bắc - Nam nhân dịp đầu năm mới.

Đồng thời, qua tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Theo đó, yêu cầu tổ chức theo sát phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.

Biểu dương những tấm gương người tốt, việc làm mới hiệu quả cao, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ: "Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.

Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức; Đấu tranh kịp thời các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn".

Cụ thể, Công đoàn GTVT Việt Nam hướng dẫn, các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, ngành mở chuyên mục, chuyên đề, bài viết về đại hội công đoàn các cấp; trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị, doanh nghiệp với đoàn viên, người lao động…

Trên trang thông tin điện tử của công đoàn các cấp, mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp. Đăng tải các tin, bài viết về đại hội công đoàn các cấp trên internet, mạng xã hội như facebook, zalo, youtube… do công đoàn quản trị, vận hành.

Tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, các kỳ đại hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp...

Ý kiến của bạn

Bình luận