Ứng dụng phần mềm PLAXIS nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư hòa hiệp 3, Thành phố Đà Nẵng

Khoa học - Công nghệ 17/03/2014 10:47

KS. NGUYỄN THẾ NAM TS. CHÂU TRƯỜNG LINH Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Người phản biện: ThS. Nguyễn Công Chức Th.S. Lê Văn Anh


Tóm tắt: Bài báo tập trung nghiên cứu quan hệ làm việc giữa nền công trình với tải trọng tác dụng theo thời gian có liên quan tới sự ổn định công trình, phục vụ tới công tác tư vấn thiết kế và quản lý khai thác; đề xuất được phương pháp và mô hình tính toán ứng suất, biến dạng của nền đường, gia cố bằng vải địa kỹ thuật; đề xuất các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định; từ đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn định của biện pháp này, tương ứng với tải trọng, kết cấu móng công trình khác nhau trong khu dân cư.

Từ khóa: Ổn định, ứng suất, biến dạng, nền đường, vải địa kỹ thuật, nền đất yếu.

Abstract: The article focused on the working relationship between the work platform with load over time effects related to the stability of the works, to serve the design consultancy and operational management; proposed methods and computational models of stress, deformation of roadbed, reinforced with fabric geotechnical; proposed scenarios (scenarios) construction, stability assessment, since it proposes reasonable remedies, check the stability of this measure, corresponding to the load important, the foundation works in different neighborhoods.

Keywords: stability, stress, deformation, roadbed, fabric geotechnical, base-load, soft soil.

Đối với thành phố Đà Nẵng, hạ tầng giao thông đô thị của thành phố được định hướng phát triển theo hướng Tây – Tây Bắc, các xã Hòa Liên, Hòa Hiệp… và hướng Tây – Tây Nam theo Quốc lộ 1A và 14B về phía các xã Hòa Thọ, Hòa Phát… Đây là những khu vực có địa chất khá phức tạp, nhiều khu vực có địa tầng là lớp đất mềm yếu, cường độ chịu tải không cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ổn định công trình hạ tầng xây dựng bên trên.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng, một vấn đề luôn được quan tâm, đặt lên hàng đầu chính là sự ổn định của nền móng công trình.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 3/2014

 

Ý kiến của bạn

Bình luận