Ký hợp đồng 2 gói thầu xây lắp cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gần 6.900 tỷ đồng

Ký hợp đồng 2 gói thầu xây lắp cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gần 6.900 tỷ đồng

6 nhà thầu thi công gói XL01, XL02 của cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khẳng định sẽ lập tức triển khai thi công, không chỉ xuyên Tết Quý Mão mà sẽ duy trì toàn bộ quá trình dự án.

Đường bộ