Hiệu quả Đại lộ Đông -Tây TP HCM thế nào từ 2015 đến nay?

Hiệu quả Đại lộ Đông -Tây TP HCM thế nào từ 2015 đến nay?

Dự án Đại lộ Đông - Tây là một trong những dự án giao thông quan trọng nhất TPHồ Chí Minh khánh thành đưa vào khai thác gần 10 năm trước.

Khoa học - Công nghệ
Nghiên cứu đề xuất mô hình và chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư xây dựng đường bộ trong giai đoạn khai thác

Nghiên cứu đề xuất mô hình và chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư xây dựng đường bộ trong giai đoạn khai thác

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình và chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư đường bộ ở giai đoạn khai thác theo mô hình quản lý vòng đời dự án.

Đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây giai đoạn khai thác

Đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây giai đoạn khai thác

Bài báo trình bày kết quả đánh giá dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sau 2 năm khai thác trên cơ sở mô hình quản lý vòng đời dự án (PCM) kết hợp với thống kê định lượng.

Quản lý Hệ thống đường sắt đô thị theo vòng đời và RAMS tại Việt Nam

Quản lý Hệ thống đường sắt đô thị theo vòng đời và RAMS tại Việt Nam

Bài báo trình bày khái niệm chung về tiêu chuẩn RAMS và quy trình quản lý dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) theo vòng đời và RAMS của các nước trên thế giới...