Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục

03/01/2017 06:10

Lún vệt bánh xe là hình thức hư hỏng phổ biến của lớp mặt bê tông asphalt hiện nay ở Việt Nam do nguyên nhân cơ bản là biến dạng cắt trượt trong lớp bê tông asphalt. Việc nghiên cứu cường độ cắt trượt của bê tông asphalt vì vậy là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.

quy_Page_1
quy_Page_2

 

quy_Page_3
quy_Page_4
quy_Page_5
quy_Page_6
quy_Page_7
Ý kiến của bạn

Bình luận