Nhiệt độ, tốc độ ảnh hưởng thế nào đến tính kháng cắt bê tông nhựa?

Nhiệt độ, tốc độ ảnh hưởng thế nào đến tính kháng cắt bê tông nhựa?

Đặc tính kháng cắt với hai tham số đặc trưng là lực dính đơn vị và góc nội ma sát (c, f) của bê tông asphalt phụ thuộc nhiều yếu tố

Ứng dụng
Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

Góc nội ma sát φ và lực dính c là các thông số cơ học cơ bản của bê tông asphalt (BTA) đặc trưng cho khả năng kháng cắt của BTA dưới tác dụng của tải trọng khai thác.

Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục

Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục

Lún vệt bánh xe là hình thức hư hỏng phổ biến của lớp mặt bê tông asphalt hiện nay ở Việt Nam do nguyên nhân cơ bản là biến dạng cắt trượt trong lớp bê tông asphalt. Việc nghiên cứu cường độ cắt trượt của bê tông asphalt vì vậy là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.