Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, khai thác các công trình cầu trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở GTVT Hà Nội quản lý

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 15:02

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, hạ tầng giao thông của TP. Hà Nội cũng đang có những bước thay đổi đáng kể. Điều đó dẫn đến khối lượng quản lý các công trình giao thông nói chung và công trình cầu nói riêng cũng tăng nhanh. Đặc điểm của các cây cầu trong địa bàn TP. Hà Nội là được xây dựng qua nhiều thời kì lịch sử khác nhau, sử dụng các chủng loại vật liệu, giải pháp kết cấu khác nhau và được thiết kế cho các khổ cầu, tải trọng thiết kế khác nhau nên việc quản lý càng trở nên phức tạp.

 Tác giả: PGS. TS. NGÔ VĂN MINH
              Trường Đại học Giao thông vận tải
              ThS. TRẦN VĂN THANH
              Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình giao thông

Image703040
Bản đồ các cầu ở Hà Nội

Quản lý, khai thác công trình và hạ tầng giao thông nói chung và quản lý, khai thác các công trình cầu nói riêng là lĩnh vực khoa học liên quan mật thiết giữa khoa học quản lý và khoa học chuyên ngành về công trình cầu. Trong đó, mục tiêu của quản lý cầu là giúp cho cơ quan quản lý có khả năng lựa chọn và triển khai công tác đảm bảo khả năng vận hành của cầu một cách chính xác, đúng thời điểm và với giá thành phù hợp nhất. Các công tác đảm bảo khả năng vận hành của công trình cầu bao gồm các công tác chính như: tổ chức khai thác cầu (thay đổi số làn xe, điều chỉnh vận tốc xe chạy, điều chỉnh tải trọng khai thác), duy tu, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, thay thế. Các công việc nêu trên để có thể được thực hiện một cách chính xác - khoa học, cần phải được thiết lập và triển khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu chính xác và có tính cập nhật.

Tại TP. Hà Nội cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, hạ tầng giao thông cũng đang có những bước thay đổi đáng kể. Điều đó dẫn đến khối lượng quản lý các công trình giao thông nói chung và công trình cầu nói riêng cũng tăng nhanh. Đặc điểm của các cây cầu tại địa bàn TP. Hà Nội là được xây dựng qua nhiều thời kì lịch sử khác nhau, sử dụng các chủng loại vật liệu, giải pháp kết cấu khác nhau và được thiết kế cho các khổ cầu, tải trọng thiết kế khác nhau nên việc quản lý càng trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu hạn chế UTGT và nâng cao hiệu quả khai thác các cầu, trong các năm qua, TP. Hà Nội đã tiến hành xây dựng thêm nhiều công trình cầu mới, song song với việc mở rộng và tăng cường khả năng chịu lực cho các cầu cũ. Điều này cũng gây thêm mức độ khó khăn, phức tạp cho việc quản lý hệ thống cầu ở thành phố. Hiện tại, cùng với sự phát triển của công nghệ số, việc tập hợp các thông số kĩ thuật của cầu trên một hệ thống cơ sở dữ liệu chung đã trở nên khả thi. Bài báo giới thiệu việc Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, khai thác các công trình cầu trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở GTVT Hà Nội quản lý.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận