Xây dựng trụ chống va xô đảm bảo an toàn các cầu trên Quốc lộ

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/11/2016 14:20

Tổng cục ĐBVN đề xuất Bộ GTVT đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ chống va xô để đảm bảo an toàn đối với các cầu trên tuyến đường bộ, đường sắt.

Đầu tư
Đầu tư xây dựng trụ chống va xô đảm bảo an toàn các cầu trên QL (ảnh minh họa)

Theo đó, đối với 16 cầu được Bộ GTVT thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ chống va xô trong năm 2016-2017 gồm: 8 cầu sửa chữa và 8 cầu xây mới: Tổng cục ĐBVN đã rà soát, trình Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ chống va xô cho 10 cầu (6 cầu sửa chữa và 4 cầu xây mới) trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2017 và bổ sung vào trong dự án đang triển khai 3 cầu; đến nay các công trình này đang được khẩn trương triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để triển khai thi công ngay từ đầu quý I/2017. Còn lại 3 cầu (1 cầu sửa chữa: cầu Măng Thít QL53; 2 cầu xây mới: cầu Cỏ May QL51, cầu Đồng Lai cũ QL1) do đang thuộc dự án BOT, đề nghị Bộ GTVT chấp thuận giao các nhà đầu tư khẩn trương triển khai trong dự án BOT để đảm bảo an toàn công trình.

Đối với 40 cầu còn lại đã được Bộ thống nhất chủ trương thực hiện từ năm 2018: do việc xây dựng, sửa chữa trụ chống va xô các cầu có quy mô đầu tư, sửa chữa nhỏ, không tập trung; đồng thời hiện nay các nguồn vốn đầu tư xây dựng rất khó khăn; vì vậy, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư trong thực hiện, đề nghị Bộ GTVT chấp thuận không triển khai lập dự án đầu tư tập trung và giao Tổng cục ĐBVN rà soát, báo cáo Bộ GTVT xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa để thực hiện trong kế hoạch bảo trì hàng năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận