Yêu cầu xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt ở Bình Thuận

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường sắt 23/08/2023 17:36

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km1559+260 (ga mở mới Hàm Cường Tây) tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Yêu cầu xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km1559+260 (ga mở mới Hàm Cường Tây) tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Ban QLDA Đường sắt, trong quá trình kiểm tra đưa công trình vào khai thác sử dụng có phát hiện lối đi tự mở nằm trong phạm vi ga mở mới Hàm Cường Tây (lý trình Km1559+250), thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Việc tồn tại đường ngang trong ga đã vi phạm theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn chạy tàu và phát huy hiệu quả đầu tư dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km1559+260 (ga mở mới Hàm Cường Tây) thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận ưu tiên bố trí nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm xóa các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn quản lý, đảm bảo lộ trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

"UBND tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến các tầng lớp nhân dân; việc cấp đất cho doanh nghiệp và người dân phải nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt, có xét đến phần đất để xây dựng đường gom dọc theo tuyến đường sắt", Bộ GTVT đề nghị.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường sắt phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hàm Thuận Nam và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km1559+260 (ga mở mới Hàm Cường Tây) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu khi ga mở mới được đưa vào khai thác, sử dụng.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản số 1914/BQLDAĐS-DA4 ngày 09/8/2023 của Ban QLDA Đường sắt về việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km1559+260 (ga mở mới Hàm Cường Tây, thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.
Ý kiến của bạn

Bình luận