Yếu tố nào ảnh hưởng quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc?

Diễn đàn khoa học 06/07/2021 10:39

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật PLS-SEM phân tích dữ liệu khảo sát với 317 mẫu bằng phần mềm SmartPLS 3.0 và đã xác định được 7 yếu tố có ảnh hưởng ý nghĩa thống kê đến kết quả công tác quản lý chất lượng xây dựng (QLCLXD) công trình đường bộ khu vực phía Bắc theo thứ tự giảm dần, gồm có: chuỗi cung ứng; năng lực và văn hóa chất lượng của các đơn vị tư vấn; hệ thống văn bản pháp lý và tài liệu hướng dẫn liên quan; năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước tại công trường; năng lực và văn hóa chất lượng của chủ đầu tư và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Image745131
Kết quả chạy mô hình PLS-SEM

Theo các báo cáo hàng năm của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho thấy, công tác QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc còn nhiều tồn tại, bất cập cần được nghiên cứu tìm giải pháp xử lý hiệu quả [1]. Hiện rất phổ biến thực trạng vật liệu đưa vào công trình không hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; nhiều dự án bị chậm tiến độ và vượt tổng mức đầu tư ở nhiều giai đoạn [1]; xảy ra nhiều tai nạn lao động và ô nhiểm môi trường ở một số dự án.

Mục tiêu nghiên cứu để kiểm chứng 7 giả thuyết sau:

H1: Chất lượng hệ thống văn bản pháp lý và tài liệu hướng dẫn liên quan (VBPL) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H2: Năng lực giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước tại công trường (NLGS) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H3: Năng lực và văn hóa chất lượng của chủ đầu tư (CĐT), Ban QLDA (CĐT) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H4: Năng lực và văn hóa chất lượng của các nhà thầu (NT) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H5: Năng lực và văn hóa chất lượng của lực lượng tư vấn (TV) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H6: Đặc điểm chuỗi cung ứng (CCU) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc;

H7: Điều kiện tự nhiên - kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương (ĐKĐP) có quan hệ đồng hướng với kết quả QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Đây là công trình nghiên cứu của  ThS. NCS. ĐOÀN THANH KỲ, Thanh tra Chính phủ

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận