Ảnh hưởng của các tham số tới thời gian lan truyền mòn trong kết cấu phơi nhiễm clorua

Diễn đàn khoa học 10/05/2021 14:36

Nứt bê tông bảo vệ do ăn mòn cốt thép là cơ sở để quyết định thời gian bảo trì sửa chữa kết cấu. Do vậy, dự báo đáng tin cậy khoảng thời gian từ khởi đầu ăn mòn cốt thép đến nứt bê tông bảo vệ là quan trọng. Thời gian này chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố có thể kể ra gồm: (1) mật độ dòng điện ăn mòn; (2) tham số kết cấu như chiều dày lớp bê tông bảo vệ, đường kính thép; (3) tham số vật liệu chất lượng của bê tông như cường độ chịu kéo, mô-đun đàn hồi, hệ số từ biến, hệ số poinson; (4) tham số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm. Ngoài các yếu tố trên, trong một số trường hợp như cốt thép đai chẳng hạn, ứng suất kéo trong bê tông do ăn mòn có cùng phương trùng với phương ứng suất trong bê tông do tải trọng gây ra sẽ ảnh hưởng tới thời gian này. Bài báo giới thiệu khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến thời gian từ khởi đầu ăn mòn cốt thép đến nứt bê tông bảo vệ.

Tác giả: TS. ĐÀO VĂN DINH
             Trường Đại học Giao thông vận tải

Image756330
Ứng suất do tải trọng gây ra trong bê tông vuông góc với trục của cốt thép đai

Tuổi thọ sử dụng (service life) của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) do tác động ăn mòn của clo là thời gian từ khi xây dựng đến khi ăn mòn (do clorua) gây ra các hư hại cho kết cấu tới mức việc tiếp tục sử dụng kết cấu không còn an toàn nữa.Thời gian này gồm hai giai đoạn kế tiếp nhau: Giai đoạn khởi đầu ăn mòn và giai đoạn lan truyền ăn mòn [7]. Giai đoạn khởi đầu ăn mòn là thời gian kể từ khi kết cấu bắt đầu tiếp xúc với ion clo cho đến khi ion clo xâm nhập vào bê tông tập trung trên bề mặt cốt thép đạt đến ngưỡng nồng độ gây ăn mòn. Giai đoạn lan truyền ăn mòn là thời gian kể từ khi cốt thép bắt đầu bị ăn mòn tới khi ăn mòn gây nứt hoàn toàn bê tông bảo vệ.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận