Ảnh hưởng của tro bay và cát mịn đến cường độ chịu nén bê tông bọt

Ứng dụng 16/11/2020 07:20

Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay và cát mịn đến cường độ chịu nén của bê tông bọt làm vật liệu san lấp tự lèn

 

13
Phân tích lựa chọn số mẫu cho 1 tổ mẫu

Ở Việt Nam, một số hạng mục hạ tầng trong thành phố như đường ống nước thải, nước cấp, đường điện cấp ngầm... thường thi công không đồng bộ với việc làm đường nên thường xảy ra tình trạng đào đường, hè phố để thi công. Bê tông bọt san lấp tự lèn đem lại nhiều hiệu quả phù hợp cho việc hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu với những tính năng không chỉ đồng đều về cường độ mà còn thích ứng với mọi địa hình. Do vậy, nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông bọt tự lèn là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu của thực tế. Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả bước đầu đề cập đến ảnh hưởng của tro bay và cát mịn đến cường độ chịu nén bê tông bọt, với số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm quy hoạch thực nghiệm, mang đến bức tranh tổng quan về những ảnh hưởng của chúng đối với vật liệu này.

Đây cũng là kết quả công trình nghiên cứu của hai tác giả TS.Nguyễn Thị Thu Ngà, trường Đại học Công nghệ GTVT và TS. Trần Việt Hưng, trường Đại học GTVT

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận